Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nabór do służby i pracy -

Nawigacja

Nabór do służby i pracy

Nabór do służby i pracy

26.04.2018

Nabór do służby

Szczegółowe informacje o rekrutacji kandydatów do służby znajdują się na stronie BIP Śląskiego Oddziału SG w dziale Rekrutacja do służby i pracy w ŚlOSG pod adresem https://bip.slaski.strazgraniczna.pl/s10/rekrutacja-do-sluzby-i/nabor-do-sluzby/7690,Nabor-do-sluzby-w-SLOSG-w-2017-r.html

 

Od dnia 1 stycznia 2022 roku osoby, które chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej mają możliwość ustalenia terminu złożenia dokumentów za pomocą modułu „ Nabór do służby w SG”.
https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html

 

Oferty pracy

Nabór na wolne stanowiska pracy ogłaszany jest na stronie BIP Śląskiego Oddziału SG w dziale Wolne stanowiska pod adresem http://bip.slaski.strazgraniczna.pl/s10/wolne-stanowiska

 

do góry