Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

Szymon Mościcki
10.11.2022

9 listopada w Raciborskim Centrum Kultury odbył się uroczysty apel z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej i Pracownika Straży Granicznej.

W uroczystości, której gospodarzem był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy SG oraz zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych, miejskich oraz reprezentanci współdziałających służb mundurowych i instytucji z terenu województwa śląskiego. Obecni byli uczniowie patronackich szkół o profilu Straży Granicznej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu z Dyrektorem wraz z dr. Marcinem Kunickim oraz z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach wraz z Panią Dyrektor Grażyną Kowalską. Na uroczystość licznie przybyły również rodziny nowo przyjętych funkcjonariuszy. Swoją obecnością zaszczycił nas także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś.

Po przywitaniu przybyłych gości odegrano Mazurka Dąbrowskiego, w trakcie którego tradycyjnie już zaprzyjaźniona z Oddziałem grupa wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, pod opieką Pani Sylwii Bednarskiej wykonała hymn Polski w języku migowym.

Następnie Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek odebrał ślubowanie od 30 nowych funkcjonariuszy. W obecności kadry kierowniczej, rodzin nowo przyjętych oraz zgromadzonych gości pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji, podkreślił znaczenie słów roty ślubowania oraz życzył im zadowolenia i satysfakcji z pełnienia służby w naszej formacji. Błogosławieństwa ślubującym funkcjonariuszom udzielił ks. płk SG Kornel Undas Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej oraz Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Artur Suska.

Wczorajsze wydarzenie związane z Narodowym Dniem Niepodległości oraz przypadającym w tym samym dniu Świętem Służby Cywilnej i Dniem Pracownika Straży Granicznej, było doskonałą okazją do złożenia podziękowań funkcjonariuszom oraz pracownikom Straży Granicznej za ich wzorową pracę i służbę. To także doskonały czas do wręczenia wyróżnień, odznaczeń państwowych i resortowych oraz aktów mianowań na kolejne stopnie służbowe w Straży Granicznej.

Podczas uroczystości Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, który nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, odznaczono 12 funkcjonariuszy oraz pracownika ŚlOSG. Ponadto Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej zostali odznaczeni Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach mł. inspektor Mariusz Cupiał oraz Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach płk Paweł Pilawa.

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga nadał dwudziestu dwóm funkcjonariuszom Oddziału Odznakę Straży Granicznej.

W dowód uznania, a także w celu podkreślenia szczególnych zasług na rzecz Śląskiego Oddziału SG medal ,,Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej” otrzymali: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach mł. inspektor Mariusz Cupiał oraz
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach Inspektor Mariusz Krzystyniak.

Komendant Śląskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Adam Jopek w asyście Pani Ludmiły Wolańskiej - Kierownika Oddziału Rejonowego PCK w Raciborzu oraz ppłk. SG Jacka Jackowa – Wiceprezesa Klubu HDK PCK ,,Pograniczna Grupa Krwi” (działającego przy Śląskim Oddziale SG) wręczył 7 funkcjonariuszom odznaki ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Awanse na kolejne stopnie służbowe otrzymało 65 funkcjonariuszy, w tym: 6 oficerów, 33 chorążych i 26 podoficerów.

Ponadto 23 pracowników za zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych wyróżniono listem gratulacyjnym oraz kolekcjonerskimi znakami pieniężnymi emitowanymi przez Narodowy Bank Polski. 10 pracowników otrzymało banknoty kolekcjonerskie, a kolejnych 13 otrzymało monety okolicznościowe. Zarówno banknoty, jak i monety są emitowane z myślą o kolekcjonerach i numizmatykach i stanowią okazję do upamiętnienia ważnych historycznych rocznic i postaci oraz do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Podczas uroczystości głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Michał Woś. Pan Minister, Mieszkaniec Ziemi Raciborskiej w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za pracę i służbę na rzecz naszej formacji. Podkreślił ważną rolę Straży Granicznej w Systemie Bezpieczeństwa Państwa, szczególnie odnosząc się do ostatnich zagrożeń.

Następnie Pan Dariusz Ptaś - Sekretarz Województwa w Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego odczytał w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego okolicznościowy list.

W okolicznościowym wystąpieniu Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg.  SG Adam Jopek podziękował pracownikom za ich pracę: ,, … szczególne słowa kieruję do pracowników cywilnych, dziękuję im za zaangażowanie w codzienną pracę, za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz ogromny wkład pracy w działalność służbową”. Nawiązał także do słów roty ślubowania: ,, … Jako funkcjonariusze Straży Granicznej oddajemy hołd naszym bohaterom poprzez codzienną, solidną, uczciwą i pełną poświęcenia służbę zgodnie z Rotą naszego ślubowania, służymy wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego, stojąc nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzegąc nienaruszalności granicy Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia”. Komendant dodał: „Jak że inny ma wydźwięk składana obecnie rota ślubowania, w odniesieniu do aktualnych zagrożeń, jakże innych i bardziej realnych, niż te jeszcze sprzed prawie 3 lat…” Gen. bryg. SG Adam Jopek nawiązał również do naszych poprzedników: ,, … kontynuujemy tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i innych formacji granicznych, spośród których wielu oddało życie podczas kształtowania i obrony granic II Rzeczypospolitej, do końca wypełniając swój obowiązek”. Ponadto Komendant w swoim imieniu i wszystkich funkcjonariuszy ŚlOSG, zapewnił (odnosząc się do refrenu Pieśni Reprezentacyjnej Straży Granicznej), że: ,, … złożonej raz przysięgi nie złamie w świecie za nic, bo już obrałem drogę i los obrońcy granic”.

Na zakończenie pogratulował wszystkim awansowanym, wyróżnionym i odznaczonym.

do góry