Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 30 nowych funkcjonariuszy w szeregach ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

30 nowych funkcjonariuszy w szeregach ŚlOSG

Szymon Mościcki
07.11.2022

24 października liczba funkcjonariuszy w Śląskim Oddziale Straży Granicznej powiększyła się o 30 nowych mundurowych.

Nowo przyjęci funkcjonariusze 14 listopada rozpoczną szkolenie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, a po jego zakończeniu zasilą szeregi Placówek Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej oraz Opolu.

7 kobiet i 23 mężczyzn swoje pierwsze dni w służbie spędzają w Komendzie Oddziału w Raciborzu, gdzie uczestniczą w podstawowych przedsięwzięciach związanych z rozpoczęciem służby. Adepci uczestniczyli już w szkoleniach z przepisów ppoż i bhp. Zostali zapoznani m.in. z przepisami regulującymi tok służby oraz ze specyfiką służby w Śląskim Oddziale SG. Następnie w ramach zajęć z musztry zapoznano ich z zasadami zachowania się funkcjonariuszy i zasadami noszenia umundurowania.

Przedstawiciel Sekcji Promocji i Historii zapoznał ich z historią Straży Granicznej oraz Śląskiego Oddziału SG. Tradycyjnie już młodzi funkcjonariusze odwiedzili Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, gdzie uczestniczyli w lekcji historii dotyczącej Powstań Śląskich, Plebiscytu na Górnym Śląsku oraz codziennego życia mieszkańców Śląska. Odwiedzający muzeum mieli możliwość uczestniczyć we wspaniałej lekcji patriotyzmu.

W 2022 roku do służby w Śląskim Oddziale Straży Granicznej  przyjęto 70 osób.

Przypominamy, że w Śląskim Oddziale Straży Granicznej prowadzony jest ciągły nabór kandydatów do służby. Wszelkie informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, jak również pod nr telefonu 32 414 44 14. Ponadto osoby, które chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, mają możliwość ustalenia terminu złożenia dokumentów za pomocą modułu „Nabór do służby w SG”.

Straż Graniczna jest nowoczesną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji. Formacja  wykonuje swoje ustawowe zadania na terenie całego kraju, aby skutecznie przeciwdziałać możliwym zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego związanego z procesami migracyjnymi.

W przyszłym roku planowane jest otwarcie nowej Placówki Straży Granicznej w Częstochowie, co w obliczu aktualnej presji migracyjnej wpisuje się w Strategię Bezpieczeństwa Narodowego.

do góry