Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Spotkanie klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

Mitas Łukasz
26.09.2022

W minionym tygodniu w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu odbyło się spotkanie Pani Dyrektor RCKiK - mgr Gizeli Kowol z Prezesami Klubów HDK PCK, Prezesami Stowarzyszeń HDK oraz z Organizatorami Akcji Krwiodawstwa z regionu.

Na spotkanie zaproszona została delegacja Zarządu Klubu HDK PCK „Pograniczna Grupa Krwi”, działającego przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu, w osobach: mjr SG Wiesław Jasion - Prezes Klubu oraz p. Joanna Kowalska - Członek Zarządu Klubu. Była to okazja do szerszego zaprezentowania się regionalnej społeczności krwiodawców.

Pani Prezes RCKiK podziękowała wszystkim za zaangażowanie, życzliwość, pomoc oraz działanie, które niejednokrotnie ratuje ludzkie zdrowie i życie. Na zakończenie życzyła dalszej owocnej współpracy oraz kolejnych sukcesów na drodze krwiodawstwa.

do góry