Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kontrola legalności zatrudnienia w powiecie cieszyńskim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrola legalności zatrudnienia w powiecie cieszyńskim

Mitas Łukasz
23.09.2022

21 września funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednym z punktów gastronomicznych na terenie powiatu cieszyńskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że obywatel Bangladeszu, będący współwłaścicielem firmy, powierzył nielegalne wykonywanie pracy obywatelowi Uzbekistanu. Mężczyzna pracował w lokalu gastronomicznym bez wymaganego zezwolenia na pracę wydanego przez właściwego wojewodę oraz bez zawarcia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie.

Zarówno właściciel firmy jak i jego pracownik odpowiedzą za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Zgodnie z art. 120 ust.1 przytoczonej ustawy grozi mu grzywna do 30 000 złotych.

do góry