Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejny raz przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) szkolili funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejny raz przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) szkolili funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Mitas Łukasz
22.09.2022

W dniach 19-21 września w komendzie Śląskiego Oddziału SG odbyły się dwa szkolenia zrealizowane przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM), która wspólnie ze Strażą Graniczną współpracuje w zakresie realizacji dobrowolnych powrotów, jak również w kwestii organizowania szkoleń w ramach wspólnych projektów.

W trakcie pierwszego ze szkoleń, jego uczestnicy mogli poznać kluczowe mechanizmy komunikacji interpersonalnej, sposoby pokonywania barier komunikacyjnych i metody budowania porozumienia z osobami o różnych stylach komunikacyjnych. Szkolenie było również okazją do zapoznania się z technikami radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi oraz budowania odporności psychicznej, co w przyszłości może pomóc w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

Tematyką drugiego ze szkoleń były zagadnienia związane z identyfikacją grup wrażliwych, ważnym elementem w kontekście aktualnej sytuacji związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i wzmożonym napływem obywateli państw trzecich na terytorium RP.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze Wydziału do Spraw Cudzoziemców, Wydziału Operacyjno -Śledczego oraz przedstawiciele placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Prowadzącymi szkolenia były przedstawicielki Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM), Joanna Wasilewska oraz Patrycja Szeląg – Jarosz.

do góry