Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Próbował wylecieć z Polski na podstawie fałszywego paszportu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Próbował wylecieć z Polski na podstawie fałszywego paszportu

Szymon Mościcki
16.09.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali dwoje cudzoziemców w związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom.

14 września do odprawy granicznej samolotu, lecącego do Londynu-Luton (Wielka Brytania), stawił się obywatel Gruzji. W trakcie odprawy granicznej mężczyzna okazał do kontroli granicznej paszport. Dokument wzbudził u funkcjonariuszy Straży Granicznej wątpliwości co do jego autentyczności. Po jego dokładnej analizie okazało się, że dokument jest fałszywy. W trakcie dalszych czynności służbowych mundurowi ujawnili, że mężczyzna posiada w swoim bagażu grecki dowód osobisty oraz greckie prawo jazdy. Oba dokumenty były przerobione na wzór oryginału.

Cudzoziemiec został ukarany dwoma mandatami w wysokości 500 złotych każdy. Ponadto przedstawiono mu zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej z Polski do Wielkiej Brytanii przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się podczas kontroli granicznej, jako autentycznym, przerobionym na wzór oryginału greckim paszportem. Ponadto czynił przygotowania do posłużenia się w nieustalonym czasie jako autentycznymi, podrobionymi na wzór oryginałów dokumentami w postaci greckiego dowodu osobistego oraz greckiego prawa jazdy. Gruzin przyznał się do stawianych mu zarzutów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Dodatkowo funkcjonariusze Straży Granicznej w trakcie czynności wyjaśniających ustalili, że z ww. cudzoziemcem podróżowała ob. Ukrainy, Kobieta powzięła szereg czynności zmierzających bezpośrednio do zorganizowania Gruzinowi przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Przeprowadziła mężczyznę przez odprawę biletowo-bagażową, kontrolę bezpieczeństwa oraz podjęła nieudaną próbę przeprowadzenia mężczyzny przez kontrolę graniczą. Funkcjonariusze ustalili również, że Ukrainka kupiła bilet obywatelowi Gruzji świadomie podając nieprawdziwe dane.

W związku z powyższym kobieta usłyszała zarzut udzielenia obywatelowi Gruzji pomocnictwa w przekroczeniu wbrew przepisom prawa granicy państwowej z Polski do Wielkiej Brytanii. Kobieta została przesłuchana w charakterze podejrzanej, przyznała się do zarzucanego jej czynu, złożyła wyjaśnienia i wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej bez przeprowadzenia rozprawy sądowej oraz zgodziła się na karę  zaproponowaną przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach.

do góry