Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Okresowa odprawa służbowa kadry kierowniczej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Okresowa odprawa służbowa kadry kierowniczej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Szymon Mościcki
15.09.2022

14 września okresową odprawę służbową kadry kierowniczej ŚlOSG przeprowadzono w Muzeum w Praszce, w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Opolu.

W odprawie, której przewodniczył Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, wziął udział jego Zastępca ppłk SG Adam Kurek, kadra kierownicza oddziału, komendanci placówek SG, kierownik grupy zamiejscowej w Częstochowie, dziekan ewangelicki i kapelan ŚlOSG. W trakcie odprawy omówiono działania prowadzone w 2022 roku związane z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego oraz zapobieganiu i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji (w tym intensywne działania formacji związane z presją migracyjna na granicy z Białorusią i aktualną sytuacją na Ukrainie). Podczas spotkania poruszono także zagadnienia kadrowe, logistyczne oraz związane ze współpracą międzynarodową prowadzoną przez Śląski Oddział Straży Granicznej.

Na zakończenie odprawy Komendant Oddziału podziękował funkcjonariuszom za wysiłek i wkład włożony w dotychczasową realizację zadań służbowych oraz omówił planowane do realizacji przedsięwzięcia.

Spotkanie w Muzeum w Praszce było doskonałą okazją do zwiedzenia wystawy muzealnej stałej i czasowej, pokazującej m.in. miejsce, gdzie przed wybuchem II wojny światowej stacjonowała Straż Graniczna i przebiegała granica polsko-niemiecka. Ciekawostką jest to, że w Praszce w budynku obecnej szkoły podstawowej w latach 1928 – 1939 mieścił się Komisariat Straży Granicznej II Rzeczypospolitej.

Komisariat Straży Granicznej II RP w Praszce. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum w Praszce, Wojciecha i Krzysztofa Szczepańskich

Przejście polsko - niemieckie w Praszce. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum w Praszce, Wojciecha i Krzysztofa Szczepańskich

 

Tego dnia gen. bryg. SG Adam Jopek wspólnie z kadrą kierowniczą Śląskiego Oddziału Straży Granicznej uczcił pamięć bohaterów poległych w walkach za wolność Ojczyzny, których szczątki spoczywają w zbiorowej mogile na cmentarzu w Praszce.

Komendant ŚlOSG odwiedził również miejsce, gdzie do 1939 roku znajdowało się polsko-niemieckie przejście graniczne. Tu wspólnie ze swoim Zastępcą ppłk. SG Adamem Kurkiem oraz z Komendantem Placówki SG w Opolu – ppłk. SG Jerzym Łukasikiem uczcił pamięć nieznanego funkcjonariusza Straży Granicznej, który 1 września 1939 roku wraz ze starszym ułanem Józefem Góreckim wysadził most na rzece Prośnie, opóźniając atak wojsk niemieckich na tereny Rzeczypospolitej Polskiej.

 

do góry