Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Rozpoczęcie roku szkolnego w dwóch śląskich szkołach średnich kształcących młodzież w klasach o profilu Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego w dwóch śląskich szkołach średnich kształcących młodzież w klasach o profilu Straży Granicznej

Jesionowska Katarzyna
02.09.2022

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 to dzień w którym po raz kolejny uczniowie szkół średnich w Tarnowskich Górach oraz Raciborzu rozpoczną kształcenie w klasach o profilu Straży Granicznej.

24 lutego 2020 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Oddziałem Straży Granicznej i Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, a 7 kwietnia również pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Na mocy porozumień od 1 września 2020 roku w tych szkołach realizowany jest program nauczania w ramach przedmiotu uzupełniającego Ochrona granicy państwowej z elementami prawa. Podpisane porozumienia mają na celu wspólne kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pielęgnowanie tradycji narodowych i formacji granicznych, przygotowanie potencjalnych kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym. Nabyta w toku edukacji wiedza i umiejętności stanowić będą solidną podstawę dla kandydatów w trakcie procesu rekrutacji do służby w Straży Granicznej.

Do obecnie kształcących się w profilowych klasach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 97 uczniów dołączy 51 uczniów klas pierwszych. Ich nauczycielem z dniem 1 września stał się funkcjonariusz ŚlOSG plut. SG Dawid Strokosz.

zdjęcia: ZSOMS w Raciborzu

Natomiast prowadzącą zajęcia w szkole w Tarnowskich Górach została mł. chor. SG Anna Gierczycka, która pod swoją opieką będzie miała 34 uczniów.

zdjęcia: ZSTU w Tarnowskich Górach

do góry