Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Uroczyste obchody upamiętniające 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste obchody upamiętniające 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Jesionowska Katarzyna
02.09.2022

W Węgierskiej Górce odbyła się uroczystość z okazji 83. rocznicy bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki, 79. rocznicy Stracenia Partyzantów w Żabnicy oraz 76. rocznicy stracenia żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, oświaty oraz stowarzyszeń z terenu gminy Węgierska Górka. Straż Graniczą reprezentował Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek. Komendantowi ŚlOSG towarzyszyli komendanci Placówek Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Patriotyczne uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod budynku Urzędu Gminy pod schron bojowy „Wędrowiec”.

Tam odprawiona została Msza św. w intencji Obrońców Węgierskiej Górki, Straconych Partyzantów i Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Koncelebrował ją kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por. SG Artur Suska. We mszy św. ekumenicznie uczestniczył Dziekan Ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas.

Po zakończeniu mszy świętej uczniowie Szkoły Podstawowej z Węgierskiej Górki zaprezentowali program artystyczny oraz odczytano Apel Poległych.

Następnie gen. bryg. SG Adam Jopek wręczył medale „Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej” Janowi Kawulok – Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego, Piotrowi Tyrlikowi – Wójtowi Gminy Węgierska Górka oraz Marianowi Kurowskiemu – Zastępcy Wójta Gminy Węgierska Górka. Medal przyznawany jest w dowód uznania, a także w celu podkreślenia szczególnych zasług na rzecz Śląskiego Oddziału SG.

Kolejnym punktem programu było złożenie przez delegacje władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych i organizacji społecznych wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą.

Uroczystość uświetniła asysta Kompanii Reprezentacyjnej oraz występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

1 września funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu również uczestniczyli w uroczystych obchodach upamiętniających 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, które miały miejsce w Opolu, Łambinowicach i Praszce.

W stolicy regionu obchody odbywały się pod pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego, w których udział wziął Zastępca Komendanta Placówki SG w Opolu mjr SG Roman Muchorowski.

W Łambinowicach delegacja Placówki Straży Granicznej w Opolu zapaliła znicz przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych, a w Praszce zostały złożone kwiaty pod tablicą w miejscu pochówku funkcjonariuszy Straży Granicznej RP, żołnierzy WP i policjanta poległych 1 września 1939 roku na terenie Gminy Praszka.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wojska, służb mundurowych, urzędów państwowych, organizacji społecznych, kombatanckich i zaproszeni goście.

Przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach 1 września wziął udział w uroczystości patriotycznej, upamiętniającej heroiczną walkę Żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Bitwie pod Mokrą. Bitwa ta zapisała się złotymi zgłoskami w historii kampanii wrześniowej 1939 roku. Ułani zmusili siły pancerne wroga do odwrotu, co zatrzymało jego natarcie i opóźniło marsz na Warszawę.

W imieniu Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Bitwy pod Mokrą złożył jego zastępca mjr SG Przemysław Starczewski.

Z kolei kwiaty pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę w Częstochowie złożył Kierownik Grupy Zamiejscowej w Częstochowie por. SG Krystian Żesławski.

do góry