Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Podrobione świadectwo urodzenia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podrobione świadectwo urodzenia

Jesionowska Katarzyna
01.09.2022

Funkcjonariusze Grupy Operacyjno – Śledczej z Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu, we współpracy z Oficerem Łącznikowym przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, udaremnili próbę wyłudzenia pobytu przez obywatela Białorusi.

Mężczyzna chcąc uzyskać stały tytuł pobytowy w Polsce, posłużył się podrobionym świadectwem urodzenia, który przedłożył w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Sfałszowany dokument został poddany wnikliwej analizie przez Oficera Łącznikowego Straży Granicznej, wzbudzając poważne wątpliwości co do jego autentyczności.

Jak się później okazało eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KGSG potwierdzili podejrzenia sosnowieckich pograniczników, wydając opinię, że dokument który miał być rzekomo wydany przez władze Republik b. ZSRR został w całości wykonany za pomocą komputerowego urządzenia drukującego.

W związku z powyższymi ustaleniami, cudzoziemcowi postawiono zarzut o czyn z art. 270 § 1 kodeksu karnego. 50-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W sprawie zostanie skierowany akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach.

  • dokument poddany ekspertyzie
    dokument poddany ekspertyzie
do góry