Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Podstępna podróż do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podstępna podróż do Polski

Szymon Mościcki
09.08.2022

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odmówili wjazdu na teren naszego kraju ob. Gruzji. Mężczyzna chciał przekroczyć granicę na podstawie nielegalnie uzyskanych dokumentów.

Cudzoziemiec 4 sierpnia stawił się do odprawy granicznej po przylocie samolotu z Kutaisi (Gruzja). Jako cel wjazdu mężczyzna zadeklarował pracę w Polsce na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego. Aby uwiarygodnić powyższe oraz posiadane kwalifikacje, przedstawił prawo jazdy kat. C+E (samochód ciężarowy z przyczepą) wydane przez Władze Rosji. Przedstawiony dokument wzbudził podejrzenie funkcjonariuszy, co do jego autentyczności. Jak się okazało, był podrobiony na wzór oryginału. Mundurowi w trakcie wykonywania czynności, ujawnili w bagażu Gruzina jego oryginalne prawo jazdy wydane przez Władze Gruzji. Z dokumentu wynikało, że mężczyzna nie posiada uprawnień do prowadzenia samochodów ciężarowych. Dodatkowo po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału na jaw wyszła informacja, że cudzoziemiec na podstawie podrobionego prawa jazdy wprowadził w błąd kilka podmiotów.

Mężczyzna usłyszał zarzuty o to, że posługując się podrobionym na wzór oryginału rosyjskim prawem jazdy, poświadczył nieprawdę i wyłudził od polskiego pracodawcy Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. Następnie przedstawiając pozyskany w niezgodny z prawem sposób dokument, wyłudził wizę w Konsulacie RP w Tblisi tj. przestępstwa określone w art. 272 k.k. i art. 273 k.k, a także usiłował przekroczyć wbrew przepisom granicę RP, przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się uprzednio wyłudzoną wizą i oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy oraz posłużeniu się w trakcie czynności weryfikacyjnych, jako autentycznym podrobionym na wzór oryginału dokumentem uzupełniającym w postaci dokumentu - rosyjskiego prawa jazdy. Powyższe miało uwiarygodnić jego cel i warunki wjazdu na terytorium Polski. Ostatni zarzut dotyczył wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w postaci świadectwa kierowcy do celów zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na podstawie licencji wspólnotowej, przez podstępne wprowadzenie w błąd urzędnika Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, tj. o przestępstwo określone w art. 272 k.k.

Cudzoziemiec został przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do zarzucanych mu czynów. Dalsze czynności będą prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach wydał decyzję o unieważnieniu wizy krajowej wydanej cudzoziemcowi oraz o odmowie wjazdu na terytorium RP.

do góry