Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 4 Gruzinów nie wjechało do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

4 Gruzinów nie wjechało do Polski

Szymon Mościcki
05.08.2022

Odmową wjazdu na terytorium Polski zakończyła się podróż dla 4 cudzoziemców, którzy nie spełniali warunków do przekroczenia granicy naszego kraju.

2 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach nie zezwolili na wjazd na terytorium Polski 4 obywatelom Gruzji. Cudzoziemcy stawili się do kontroli granicznej po przylocie samolotu rejsowego z Kutaisi (Gruzja). Troje z nich przedstawiło do kontroli swoje oryginalne gruzińskie paszporty oraz zadeklarowało chęć podjęcia pracy w Polsce, na dowód czego okazali dokumenty uzupełniające. Jednakże Gruzini nie potrafili wskazać miejsca wykonywania pracy, charakteru wykonywanej pracy, ani podmiotu dla którego mieli świadczyć tę pracę. Czwarty z nich figurował w bazie danych jako osoba, której pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Komendant PSG w Katowicach-Pyrzowicach wydał wszystkim cudzoziemcom decyzje o odmowie wjazdu. Gruzini wrócą do swojego kraju najbliższym lotem powrotnym.

  • Odprawa graniczna zdjęcie poglądowe
    Odprawa graniczna zdjęcie poglądowe
do góry