Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Te rady pozwolą zaoszczędzić ci pieniądze - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Te rady pozwolą zaoszczędzić ci pieniądze

Jesionowska Katarzyna
01.08.2022

Niemal codzienne z katowickiego lotniska do domu zawracany jest polski podróżny. Często całe rodziny rezygnują z upragnionych wakacji. Co jest tego powodem?

Tylko w ciągu minionych 2 tygodni funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach nie zezwolili na odlot z kraju 14 obywatelom RP. Mieli oni spędzić wakacje w Turcji, Bułgarii, Chorwacji, Albanii, Macedonii Północnej, Czarnogórze. Wśród podróżnych były osoby małoletnie, przez co rodzicie musieli zrezygnować z lotu.

Bardzo często powodem niewyrażenia zgody na wylot z Polski jest unieważniony dowód osobisty. Najczęstszą przyczyną unieważnienia dowodów osobistych są nieaktualne dane. Zdarza się, że właściciele dokumentów zmieniają stan cywilny, a co za tym idzie nazwisko. Taka osoba nie podejmując próby wyrobienia sobie nowego dowodu osobistego naraża się na kłopoty w trakcie próby przekroczenia granicy państwa. Każdy okazany do kontroli granicznej dowód osobisty jest weryfikowany. Zgodnie z zeszłoroczną nowelizacją Ustawy o dowodach osobistych, jeśli funkcjonariusz stwierdzi nieważność dowodu osobistego podczas odprawy granicznej, jego posiadacz nie uzyska zgody na wyjazd z Polski. Wówczas jedynie ważny paszport umożliwi mu przekroczenie granicy. Z kolei dowody widniejące w rejestrze jako utracone w wyniku kradzieży czy zagubienia są przez funkcjonariuszy zatrzymywane. Podróżny powinien również pamiętać o sprawdzeniu daty ważności swojego dowodu osobistego lub paszportu.

Straż Graniczna apeluje do podróżnych, aby przed wybraniem się w podróż zagraniczną, upewnili się czy ich dowód osobisty nie został unieważniony. Pomocna w tym będzie strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji.

W trakcie przekraczania granicy przez obywateli Polski posiadających dodatkowo obywatelstwo innego kraju (np. USA, Kanada, Wielka Brytania) trzeba być świadomym jakimi dokumentami należy się posługiwać. W takiej sytuacji funkcjonariusz Straży Granicznej jest zobowiązany do traktowania podróżnego wyłącznie jak obywatela polskiego. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim: „Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki”. Konsekwencją powyższego jest konieczność okazania przez podróżnego ważnego polskiego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

  • Funkcjonariuszka Straży Granicznej w czasie kontroli
    Funkcjonariuszka Straży Granicznej w czasie kontroli
do góry