Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zamiast u znajomego swój czas w Polsce spędzi w ośrodku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zamiast u znajomego swój czas w Polsce spędzi w ośrodku

Jesionowska Katarzyna
29.07.2022

27 lipca funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatela Nigerii, który przebywał nielegalnie na terytorium naszego kraju.

W Opolu, w trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymano cudzoziemca, który nie posiadał dokumentów potwierdzających jego tożsamość i uprawniających go do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. W wyniku czynności sprawdzających, dokonanych z udziałem strony włoskiej, potwierdzono dane personalne mężczyzny. Osoba okazała się być obywatelem Nigerii, który do Europy przedostał się z Libii. Kolejnym etapem jego podróży były Niemcy, gdzie bezskutecznie próbował zalegalizować pobyt. Cudzoziemiec przyjechał do Polski w celu odwiedzin swojego znajomego.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu wszczął postępowanie administracyjne dotyczące wydania Nigeryjczykowi decyzji zobowiązującej do powrotu. Zgodnie z postanowieniem sądu mężczyzna został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie będzie przebywać do zakończenia postępowania.

  • zatrzymany cudzoziemiec
    zatrzymany cudzoziemiec
do góry