Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Rośnie zainteresowanie służbą w Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rośnie zainteresowanie służbą w Straży Granicznej

Szymon Mościcki
01.09.2021

31 sierpnia w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej po raz trzeci przeprowadzony został drugi etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby.

Zauważalny jest wzrost zainteresowania społeczeństwa służbą w Śląskim Oddziale Straży Granicznej. Wczoraj do drugiego etapu zgłosiło się 20 osób. Kandydaci do służby przystąpili do testu z wiedzy ogólnej, z języka obcego oraz sprawności fizycznej. Na zakończenie odbyła się rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydaci mieli okazję opowiedzieć o swoich mocnych stronach, predysponujących ich do służby w Straży Granicznej. Pozytywny wynik z drugiego etapu otrzymało 19 osób (8 kobiet i 11 mężczyzn), przed którymi jeszcze komisja lekarska. Nad przebiegiem drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego czuwała specjalnie w tym celu powołana komisja egzaminacyjna. W jej składzie, poza funkcjonariuszami ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, znaleźli się również przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. W październiku br. w Śląskim Oddziale Straży Granicznej planuje się przyjęcie do 20 osób. W przyszłym roku limit osób zwiększy się do 60.

W efekcie kolejnego etapu zmian organizacyjnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, związanych z przystosowaniem do sprawnego i skutecznego wykonywania ustawowych zadań, od 1 lipca 2021 roku w Śląskim Oddziale Straży Granicznej funkcjonuje Wydział Zabezpieczenia Działań, a od dzisiaj swą działalność rozpoczęła nowa (tzw. aglomeracyjna) Placówka Straży Granicznej w Sosnowcu, której funkcjonariusze będą realizować ustawowe zadania, zwłaszcza w zakresie zarządzania procesami migracyjnymi na terenach wielkomiejskich.

Przypominamy, że w Śląskim Oddziale Straży Granicznej prowadzony jest ciągły nabór kandydatów do służby. Wszelkie informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dużą popularnością i zainteresowaniem cieszą się również klasy mundurowe o profilu ,,Straży Granicznej” w dwóch szkołach średnich na terenie województwa śląskiego nad którymi nadzór sprawuje Śląski Oddział Straży Granicznej tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach. Dzisiaj 133 uczniów tych klas rozpoczyna rok szkolny.

do góry