Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nowa placówka w strukturze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowa placówka w strukturze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Jesionowska Katarzyna
01.09.2021

1 września rozpoczęła swą działalność nowo utworzona Placówka Straży Granicznej w Sosnowcu.

Nowa (tzw. aglomeracyjna) Placówka Straży Granicznej w Sosnowcu powstała w efekcie kolejnego etapu zmian organizacyjnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej związanych z przystosowaniem do sprawnego i skutecznego wykonywania ustawowych zadań w warunkach Schengen, zwłaszcza w zakresie zarządzania procesami migracyjnymi w terenach wielkomiejskich. Została ona utworzona na podstawie Zarządzenia nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 sierpnia 2021 roku, natomiast działalność rozpoczęła dzisiaj. Obecnie siedziba Placówki Straży Granicznej znajduje się w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 1, w budynku byłej prokuratury. Docelowym obiektem ma być budynek przy ul. Kombajnistów, którego dopuszczenie do użytkowania planuje się na koniec 2024 roku.

Obszar działania Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu obejmuje 3 powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, zawierciański oraz 8 miast na prawach powiatu: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy. Docelowo służbę będzie w niej pełniło 71 funkcjonariuszy.

Straż Graniczna jako nowoczesna formacja przeznaczona do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego, przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji, wykonuje swoje zadania na terenie całego kraju. Zasięg odpowiedzialności służbowej PSG w Sosnowcu obejmuje wschodnią część województwa śląskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skupiającej w sobie dużą populację cudzoziemców. Na tym terenie funkcjonariusze SG realizują ustawowe zadania związane w szczególności z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narastającej nielegalnej migracji oraz rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości będącej we właściwości Straży Granicznej. Powyższe doskonale wpisuje się w Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, aby skutecznie przeciwdziałać możliwym zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego związanego z procesami migracyjnymi na tym obszarze. Jak również przeciwdziałać możliwym aktualnym i  przewidywanym zagrożeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego związanego z procesami migracyjnymi w Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej.

Na Komendanta nowej Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu powołana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej została mjr SG Ewa Szlendak-Kelczauskas, która służbę rozpoczęła w 2001 roku w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, w Granicznej Placówce Kontrolnej w Terespolu. Następnie związana była z Placówką Straży Granicznej w Dorohusku. W 2008 roku została przeniesiona do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Tam pełniła służbę w Grupie ds. Cudzoziemców, najpierw w PSG w Katowicach-Pyrzowicach, a następnie w Rudzie Śląskiej. Od października 2017 roku przez ponad 2,5 roku była Kierownikiem Sekcji Koordynacji i Nadzoru w Wydziale do Spraw Cudzoziemców, a następnie od maja 2020 roku była Zastępcą Naczelnika w tymże wydziale.

Na Zastępcę Komendanta w Placówce Straży Granicznej w Sosnowcu, został mianowany przez Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Paweł Zoń, który swą służbę rozpoczął pod koniec 2002 roku w Karpackim Oddziale Straży Granicznej, w Granicznej Placówce Kontrolnej w Zwardoniu. Następnie związany był z PSG w Korbielowie i Żywcu, gdzie zajmował szereg stanowisk, na kierowniku Zespołu ds. Przestępstw i Wykroczeń kończąc. Na początku 2014 roku został przeniesiony do ówczesnego Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej. Tam, a następnie już w Śląskim OSG, związany był z Grupą Operacyjno-Śledczą w PSG w Bielsku-Białej. Przez ostatni rok pełnił służbę na stanowisko Kierownika Grupy Zamiejscowej
w Sosnowcu.

do góry