Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Ślubowanie nowych funkcjonariuszy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy

Jesionowska Katarzyna

5 stycznia w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Ślubowanie od czworga nowych funkcjonariuszy odebrał Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. W swojej przemowie pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji, podkreślił znaczenie słów roty ślubowania oraz życzył im zadowolenia i satysfakcji z pełnienia służby w naszej formacji.
Obecny podczas uroczystości Dziekan Ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas udzielił błogosławieństwa ślubującym funkcjonariuszom w imieniu własnym oraz Kapelana Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppor. SG Artura Suski.

11 stycznia nowi funkcjonariusze rozpoczną szkolenie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, a po jego zakończeniu zasilą szeregi Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach.

do góry