Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Dzięki reakcji rodzica funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali nielegalnego migranta - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzięki reakcji rodzica funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali nielegalnego migranta

Szymon Mościcki

30 grudnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali na terenie województwa śląskiego obywatela Afganistanu.

Informację o migrancie uzyskano od kobiety, której nieletnia córka od kilku miesięcy korespondowała z cudzoziemcem na jednym z portali internetowych. Matka zrobiła to w trosce o swoje dziecko.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli wobec cudzoziemca czynności służbowe związane z kontrolą legalności pobytu na terytorium RP. W chwili kontroli mężczyzna nie posiadał ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Cudzoziemiec oświadczył, że jest obywatelem Afganistanu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna przybył do Polski dzień wcześniej, na zaproszenie nieletniej dziewczyny, bez dokumentu uprawniającego go do przekraczania granicy (pociągiem relacji Frankfurt – Katowice). Wszczęto również procedurę zmierzającą do potwierdzenia jego afgańskiego pochodzenia.

Mężczyznę ukarano mandatami gotówkowymi w wysokości 500 zł, za czyn z art. 465 ust.1 pkt.1 Ustawy o cudzoziemcach (kto przebywa na terytorium RP nie posiadając do tego tytułu prawnego) oraz w kwocie 200 zł za czyn z art. 49a Kodeksu wykroczeń (kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny).

Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

do góry