Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejni zatrzymani przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni zatrzymani przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Szymon Mościcki
30.06.2020

Efektem wczorajszych kontroli podjętych przez funkcjonariuszy ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej było zatrzymanie obywateli Indii, Bangladeszu oraz obywatelki Indonezji, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju.

29 czerwca funkcjonariusze z PSG w Opolu zatrzymali obywatela Indii. Cudzoziemiec przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnych dokumentów uprawniających go do pobytu. Wcześniej został on skreślony z listy studentów, a jego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce pozostał bez rozpoznania. Wobec cudzoziemca zostały podjęte czynności zmierzające do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania go do powrotu.

Kontrolę legalności pobytu przeprowadzili również funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej w wyniku której zatrzymali obywatela Bangladeszu. 25-latek widniał w systemie jako osoba niepożądana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z powyższym Komendant PSG w Rudzie Śląskiej wszczął postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Zbyt późno o złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do Wojewody Śląskiego pomyślała obywatelka Indonezji zatrzymana w poniedziałek w Rudzie Śląskiej. W momencie składania przez nią wniosku jej wiza z prawem do pracy w Polsce była nieważna już od 1,5 miesiąca. Kobiecie wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu w której orzeczono zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

do góry