Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Dziesięciu cudzoziemców zobowiązanych do powrotu oraz dwóch nieuczciwych pracodawców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dziesięciu cudzoziemców zobowiązanych do powrotu oraz dwóch nieuczciwych pracodawców

Jesionowska Katarzyna
29.06.2020

W ciągu kilku ostatnich dni funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 9 obywateli Ukrainy oraz obywatela Algierii, którzy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Ujawniono również dwóch polskich pracodawców, którzy nielegalnie powierzali wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej, Katowicach – Pyrzowicach, Rudzie Śląskiej oraz Opolu w wyniku przeprowadzonych kontroli w województwie śląskim i opolskim ujawnili naruszenie przepisów pobytowych przez cudzoziemców.

Zatrzymany przez funkcjonariuszy z PSG w Opolu obywatel Algierii, ubiegał się u Wojewody Opolskiego o zezwolenie na pobyt czasowy w celu podjęcia nauki. Funkcjonariusze SG w trakcie czynności ustalili, że cel i warunki jego pobytu w Polsce są niezgodne z deklarowanymi.

Czterech Ukraińców podróżujących autokarem z Pragi wykorzystało dopuszczalny okres pobytu na terytorium Państw Schengen. Jednocześnie dopuścili się oni przekroczenia granicy z Czech do Polski wbrew obowiązującym przepisom. Kolejny zatrzymany obywatel Ukrainy okazał się osobą niepożądaną na terytorium Polski.

Funkcjonariusze z PSG w Katowicach-Pyrzowicach ujawnili dwóch mężczyzn narodowości ukraińskiej, którzy przebywali w Polsce bez ważnej wizy lub innego tytułu pobytowego. Z kolei funkcjonariusze z PSG w Bielsku-Białej w trakcie wykonywania czynności służbowych ujawnili dwóch obywateli Ukrainy, którzy wykonywali pracę bez wymaganych dokumentów. Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy na mocy wydanych przez Straż Graniczną decyzji zostali zobowiązani do opuszczenia terytorium naszego kraju.

Ponadto w stosunku do dwóch polskich pracodawców, którzy naruszyli przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, będą prowadzone dalsze czynności. Grozi im grzywna od 1 000 złotych do 30 000 złotych.

do góry