Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano czterech mężczyzn - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano czterech mężczyzn

Jesionowska Katarzyna
01.07.2020

W ostatnich dniach funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili dwóch obywateli Ukrainy oraz obywatela Indii i Egiptu, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy.

30 czerwca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali obywatela Indii oraz obywatela Ukrainy. Ten pierwszy został skreślony z listy studentów jednej z opolskich uczelni przez co jego cel i warunki pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przestały być zgodne z deklarowanymi. Natomiast drugi złożył do Wojewody Opolskiego wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jednakże przebywał on w Polsce nielegalnie. Cudzoziemiec korzystając z ruchu bezwizowego w dniu kontroli przeterminował swój pobyt o 174 dni. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 złotych. Obaj cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu.

Decyzję o zobowiązaniu do powrotu wydał wobec kolejnego Ukraińca również Komendant PSG w Bielsku-Białej. W trakcie prowadzonej 30 czerwca kontroli legalności pobytu funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemiec jest osobą niepożądaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 29-latek wcześniej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości. Do naszego kraju i innych państw strefy Schengen będzie mógł wjechać dopiero po upływie 3 lat.

Dzień wcześniej, 29 czerwca, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali w miejscowości Koziegłówki (powiat myszkowski) obywatela Egiptu. Mężczyzna nie posiadał przy sobie paszportu, a jego austriacki tytuł pobytowy od dawna był nieważny. Cudzoziemiec przyznał się do przekroczenia granicy czesko-polskiej niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Komendant PSG w Katowicach-Pyrzowicach wszczął wobec Egipcjanina postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Cudzoziemiec został również ukarany mandatem karnym w wysokości 200 złotych. Decyzją sądu obywatel Egiptu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i będzie tam przebywać do czasu zakończenia postępowania.

do góry