Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) szkolili funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) szkolili funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Mitas Łukasz

5 listopada w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się szkolenie w ramach projektu „Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji", które realizowane zostało przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM).

  • szkolenie z IOM
    szkolenie z IOM

W warsztatach wzięli udział: Naczelnik Wydziału do Spraw Cudzoziemców ŚlOSG, Zastępca Naczelnika Wydziału do Spraw Cudzoziemców, Kierownicy Sekcji ds. Migracji i Sekcji Koordynacji i Nadzoru WdSC, Komendanci Placówek ŚlOSG oraz ich Zastępcy, a także Kierownicy Grup do Spraw Cudzoziemców.

Podczas szkolenia poruszane były tematy dotyczące między innymi: procedur udzielania i zakresu pomocy w dobrowolnym powrocie, doradztwa powrotowego, identyfikacji i postępowania z osobami wymagającymi szczególnego traktowania oraz form pomocy reintegracyjnej.

 

 

do góry