Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 4 cudzoziemców przeterminowało pobyt - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

4 cudzoziemców przeterminowało pobyt

Mitas Łukasz
07.11.2019

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 4 cudzoziemców, którzy nie opuścili terytorium Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.

Do zatrzymania obcokrajowców doszło w Bielsku – Białej, Katowicach, Kaletach oraz Pyrzowicach. Wśród zatrzymanych było trzech obywateli Ukrainy i obywatel Gruzji. Cudzoziemcy wjechali na terytorium państw Schengen na podstawie paszportów biometrycznych, w związku z czym ich pobyt nie mógł przekroczyć 90 dni w ciągu 180 - dniowego okresu. Jak się okazało, żaden z nich takiego warunku nie spełnił. Wszyscy cudzoziemcy przeterminowali swoje pobyty, w tym jeden aż o 9 miesięcy.

W stosunku do obcokrajowców Straż Graniczna wszczęła postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu i orzeczono również wobec nich czasowy zakaz wjazdu na terytorium państwa Schengen.

do góry