Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Cudzoziemcy naruszający przepisy oraz poszukiwani Polacy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemcy naruszający przepisy oraz poszukiwani Polacy

Mitas Łukasz
04.11.2019

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 11 obywateli Ukrainy, obywatelkę Gruzji oraz 4 obywateli Polski. Cudzoziemcy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy, a obywatele RP poszukiwani byli przez polski wymiar sprawiedliwości.

Do zatrzymań obcokrajowców doszło na Śląsku i Opolszczyźnie. Dziewięcioro Ukraińców wykorzystywało niezgodnie z przepisami posiadane wizy, które wydano im w celu podjęcia pracy w Polsce (osoby wyjechały do Czech lub nie stawiły się u polskich pracodawców). Dwoje obywateli Ukrainy oraz obywatelka Gruzji nie opuścili strefy Schengen po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu. Na mocy wydanych decyzji administracyjnych obcokrajowcy zostali zobowiązani do opuszczenia terytorium naszego kraju.

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach zatrzymano czterech Polaków. Mężczyźni poszukiwani byli przez wymiar sprawiedliwości między innymi za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, kradzieże, niepłacenie podatków oraz prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Dwóch z nich, po wpłaceniu grzywny jako kary zastępczej, zostało zwolnionych, a kolejnych dwóch przekazano Policji.

do góry