Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Druga edycja warsztatów w ramach projektu pod nazwą „Bieżąca wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi służbami migracyjnymi podstawą bezpieczeństwa na terenach przygranicznych”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Druga edycja warsztatów w ramach projektu pod nazwą „Bieżąca wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi służbami migracyjnymi podstawą bezpieczeństwa na terenach przygranicznych”.

Mitas Łukasz

W dniach od 29 do 31 października w Wiśle, w ramach projektu realizowanego z funduszu mikroprojektów Euroregionu Silesia z Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, odbyły się drugie warsztaty dotyczące fałszerstw dokumentów. Partnerem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w tym projekcie jest Komenda Wojewódzka Policji Republiki Czeskiej w Ostrawie. Uczestników warsztatów przywitał Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej ppłk SG Zenon Woźniak. W szkoleniu wzięło udział 20 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policji RC, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami fałszerstw dokumentów. Wykłady poprowadzili eksperci z Narodowego Centrum Kontroli Dokumentów Dyrekcji Policji ds. Cudzoziemców w Pradze, Komendy Wojewódzkiej Policji w Ostrawie oraz Laboratorium Kryminalistycznego ZOŚ KGSG w Warszawie.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się najnowszymi trendami w fałszowaniu dokumentów, nowymi elementami zabezpieczającymi  w dokumentach oraz banknotach wydawanych przez Polskę oraz Republikę Czeską. Dodatkowo część zajęć poświęcona była dokumentom wykorzystywanym przez cudzoziemców do nielegalnej migracji lub nielegalnego pobytu w UE.

Głównym celem projektu jest integracja polskich i czeskich funkcjonariuszy, podniesienie poziomu ich wiedzy, kwalifikacji zawodowych oraz realizacja wspólnych zadań na jak najwyższym poziomie. To przedsięwzięcie korzystnie wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych oraz w całym euroregionie Silesia - stanowiących zarazem obszar odpowiedzialności służbowej obydwu formacji.

do góry