Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymani cudzoziemcy muszą opuścić nasz kraj - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymani cudzoziemcy muszą opuścić nasz kraj

Mitas Łukasz
07.08.2019

W ciągu ostatnich kilku dni funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 15 cudzoziemców. Za naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wydano im decyzje zobowiązujące do powrotu.

Wśród zatrzymanych obcokrajowców było dziesięciu obywateli Ukrainy, dwie obywatelki Białorusi a także obywatel Libii, obywatel Korei Południowej i obywatel Mołdawii.

W ramach prowadzonych kontroli legalności pobytu zatrzymano trzynaścioro cudzoziemców. Pięciu zatrzymanych Ukraińców wykorzystywało wizy z prawem do pracy w Polsce niezgodnie z ich przeznaczeniem. Mężczyźni na podstawie polskich wiz pracowali w Czechach oraz podróżowali po Europie. Dwie Białorusinki oraz Libańczyk przebywali na terytorium RP bez ważnego tytułu pobytowego. Z kolei obywatel Mołdawii, obywatel Korei Południowej i dwóch obywateli Ukrainy nie opuściło obszaru Schengen po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu. Dane następnego zatrzymanego Ukraińca figurowały w wykazie osób niepożądanych na terytorium Polski.

Przeprowadzona kontrola legalności zatrudnienia doprowadziła do zatrzymania kolejnych dwóch obywateli Ukrainy. Mężczyźni wykonywali pracę w charakterze kierowcy i pracownika budowlanego nie posiadając odpowiednich zezwoleń lub oświadczeń.

Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

do góry