Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 3 obywatelki Ukrainy pracowały nielegalnie na Śląsku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

3 obywatelki Ukrainy pracowały nielegalnie na Śląsku

Mitas Łukasz
08.08.2019

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia zatrzymali trzy obywatelki Ukrainy. Cudzoziemki pracowały bez wymaganych dokumentów.

Kobiety były zatrudnione w jednej z firm ogrodniczych znajdujących się na terenie powiatu tarnogórskiego. W trakcie kontroli funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemki wykonywały pracę nie posiadając odpowiedniego zezwolenia na pracę bądź oświadczenia. Ukrainki nie miały także zawartych na piśmie umów o pracę.

W związku z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemki otrzymały decyzje zobowiązujące do powrotu. Orzeczono również wobec nich czasowy zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen. Wobec pracodawcy za nielegalne powierzenie pracy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

do góry