Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Syryjczyk posłużył się bułgarskim dokumentem, aby dostać się do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Syryjczyk posłużył się bułgarskim dokumentem, aby dostać się do Polski

Mitas Łukasz
13.03.2019

10 marca funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na katowickim lotnisku obywatela Syrii. Mężczyzna podawał się za obywatela Bułgarii.

Zatrzymany cudzoziemiec przyleciał do Polski z Aten, a do kontroli okazał bułgarski dowód osobisty. Dokument ten widniał w bazach danych jako utracony. Podczas prowadzonych czynności mężczyzna oświadczył, że jest obywatelem Syrii. Bułgarski dowód osobisty kupił na terytorium Gracji od nieznanej osoby za kwotę 1000 euro. Syryjczyk zamierzał dołączyć do swojej rodziny mieszkającej w Szwecji.

Cudzoziemcowi został przedstawiony zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom oraz posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby. Przyznał się on do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze.

Wobec zatrzymanego obywatela Syrii wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu. Do czasu zakończenia tego postępowania przebywać on będzie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

 

do góry