Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Cudzoziemiec ukryty w naczepie ciężarówki - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Cudzoziemiec ukryty w naczepie ciężarówki

Mitas Łukasz
13.03.2019

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach zatrzymali cudzoziemca, który przyjechał do Polski ukryty w naczepie samochodu ciężarowego.

Informację o prawdopodobnym przebywaniu osoby w zamkniętej przestrzeni ładunkowej naczepy Straż Graniczna otrzymała od Policji. Samochód ciężarowy wraz z zaplombowaną naczepą znajdował się na terenie terminalu przeładunkowym w Sławkowie. W obecności funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz Służby Celno – Skarbowej kierowca pojazdu otworzył naczepę. W naczepie ujawniono mężczyznę, który podawał się za obywatela Afganistanu. Obcokrajowiec nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów. W trakcie przesłuchania prowadzonego w obecności tłumacza, mężczyzna oświadczył, że do wnętrza naczepy dostał się w Serbii przy pomocy przemytników. Jego miejscem docelowym była Europa Zachodnia. Za pomoc w podróży zapłacił przemytnikom 5000 euro.

Obywatelowi Afganistanu został przedstawiony zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu polegającego na ukryciu się w przestrzeni ładunkowej naczepy. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał się karze.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach wszczął w stosunku do cudzoziemca postępowanie administracyjne w celu zobowiązania go do powrotu. Na mocy postanowienia sądu Afgańczyk został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Będzie przebywał tam do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez Straż Graniczną.

  • zatrzymany cudzoziemiec
    zatrzymany cudzoziemiec
  • zatrzymany cudzoziemiec
    zatrzymany cudzoziemiec
do góry