Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Ukrainki posiadały sfałszowane zaproszenia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ukrainki posiadały sfałszowane zaproszenia

Walczak Katarzyna
11.03.2019

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwie obywatelki Ukrainy, które podczas kontroli posłużyły się sfałszowanymi zaproszeniami.

Obywatelki Ukrainy zostały zatrzymane 10 marca przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej z Rudy Śląskiej w trakcie kontroli legalności pobytu w Mysłowicach. Obie cudzoziemki przedstawiły do kontroli paszporty z wizami oraz zaproszenia w celu odwiedzin. W wyniku weryfikacji zaproszeń okazało się, że są one sfałszowane. Tymi dokumentami kobiety posłużyły się w polskim konsulacie na Ukrainie, aby uzyskać wizę.

Obywatelki Ukrainy usłyszały zarzuty dotyczące użycia jako autentycznych sfałszowanych dokumentów tj. przestępstwo określone w art. 270§1 kk. Kobiety przyznały się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddały się karze. Ponadto w wyniku wszczętych przez Straż Graniczną postępowań administracyjnych cudzoziemki otrzymały decyzje zobowiązujące do powrotu, czasowy zakaz wjazdu do Polski oraz unieważnione zostały ich dokumenty pobytowe.

  • sfałszowane zaproszenia
    sfałszowane zaproszenia
do góry