Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano dwóch obywateli Afganistanu, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano dwóch obywateli Afganistanu, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski

Walczak Katarzyna
11.03.2019

Cudzoziemcy zostali zatrzymani 7 marca w Sławkowie przez funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Nie mieli przy sobie żadnych dokumentów.

Informację o dwóch obcokrajowcach przebywających w Sławkowie funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali od policjantów. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP i deklarowali, że są obywatelami Afganistanu. Podczas czynności wyjaśniających, prowadzonych w obecności tłumacza, ustalono ich obywatelstwa i dane osobowe. Afgańczycy oświadczyli, że celem ich podróży była Europa Zachodnia, a do naszego kraju przyjechali z Serbii. Podróżowali samochodem ciężarowym ukryci na naczepie. Kiedy kierowca otwierał naczepę uciekli z niej i do czasu zatrzymania przebywali w Sławkowie na terminalu przeładunkowym. W trakcie przeprowadzonych badań lekarskich stwierdzono, że cudzoziemcy mają około 14 i 18 lat.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach wszczął w stosunku do obcokrajowców postępowania administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Do czasu zakończenia postępowania administracyjnego i potwierdzenia tożsamości jeden z Afgańczyków przebywać będzie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, natomiast drugi w placówce opiekunczo-wychowawczej.

  • zatrzymani cudzoziemcy
    zatrzymani cudzoziemcy
do góry