Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 100. rocznica powołania Biskupstwa Polowego w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

100. rocznica powołania Biskupstwa Polowego w Polsce

Walczak Katarzyna

5 lutego w Katedrze Polowej WP w Warszawie odbyła się uroczysta Msza święta w 100. rocznicę powołania Biskupstwa Polowego w Polsce. Drugim Biskupem Polowym WP był pochodzący z okolic Raciborza Józef Gawlina.

Mszy świętej przewodniczył nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce Abp Salvatore Pennacchio. Podczas Eucharystii z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, odsłonięta i poświęcona została tablica upamiętniająca ks. prał. Achillesa Rattiego, wizytatora, a następnie nuncjusza apostolskiego w Polsce, późniejszego papieża Piusa XI. 5 lutego 1919 r. papież Benedykt XV ustanowił Biskupstwo Polowe w Polsce i mianował pierwszego biskupa polowego, którym został bp Stanisław Gall (1865–1942), sufragan warszawski.

We Mszy świetej uczestniczyli Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz generałowie, oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego, komendanci służb mundurowych Policji, Straży Granicznej i Straży Ochrony Kolei. Obecny był także Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek.

W Raciborzu znajduje się pomnik poświęcony pamięci Biskupa Józefa Gawliny, który był drugim Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Biskup Gawlina przed objęciem tego stanowiska pełnił posługę duszpasterską w diecezji katowickiej. Urodził się niedaleko Raciborza we wsi Strzybnik, natomiast w Raciborzu uczęszczał do gimnazjum.

Na mocy porozumienia pomiędzy Biskupem Polowym WP Sławojem Leszkiem Głódziem a Ministrem Spraw Wewnętrznych Andrzejem Milczanowskim z dnia 30 czerwca 1993 roku powstał Dekanat Straży Granicznej. Od tego czasu opiekę duszpasterską w nasze formacji sprawują kapelani podlegający Biskupowi Polowemu.

W ŚlOSG posługę kapelana od ponad roku pełni ks. st. szer. SG Artur Suska. Do dyspozycji ma Kaplicę Zamkową w Raciborzu, w której przy asyście pocztu sztandarowego organizuje comiesięczne Msze święte w intencji Ojczyzny i służb mundurowych. W tych nabożeństwach biorą udział zarówno funkcjonariusze i pracownicy ŚlOSG, jaki i przedstawiciel raciborskich służb mundurowych.

Co roku w sierpniu na terenie służbowej odpowiedzialności ŚlOSG organizowane są pielgrzymki funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin do Częstochowy. Stację pośrednią pielgrzymki stanowi Sanktuarium Świętego Ojca Pio na Przeprośnej Górce w miejscowości Siedlec. Zebranych tam pielgrzymów odwiedza Biskup Polowy, dziękując im za podjęty trud i błogosławiąc na drogę do tronu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Zdjecia: Ordynariat Polowy, ŚlOSG

 

do góry