Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Czech - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Pełnomocników Granicznych Polski i Czech

10.10.2018 Walczak Katarzyna

Wczoraj (09.10) w Ołomuńcu odbyło się polsko – czeskie spotkanie w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego.

Ze strony Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w spotkaniu uczestniczył Komendant ŚlOSG płk SG Adam Jopek – Pełnomocnik Graniczny na odcinku Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, płk SG Dariusz Bukowski – Zastępca Pełnomocnika Granicznego na odcinku Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz mjr SG Mieczysław Herman – Pomocnik Pełnomocnika Granicznego na odcinku Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Stronę czeską reprezentował plk. Mgr. Bc. Radomír Jurok - Pełnomocnik Graniczny RC województwa Morawsko - śląskiego i plk. Mgr. Petr Kubját - Pełnomocnik Graniczny RC województwa Ołomunieckiego wraz z pomocnikami Pełnomocników Granicznych kpt. Mgr. Radomírem Kuchařem oraz kpt. Ing. Petrou Čáslavovou. Spotkanie graniczne otworzył Komendant Wojewódzki Policji RC w Ołomuńcu plk. Mgr. Tomáš Landsfeld.

W trakcie spotkania pełnomocnicy graniczni podsumowali współpracę w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego w I połowie 2018 roku. Gospodarz spotkania plk. Petr Kubját przedstawił aktualną sytuację migracyjną w RC.

Pełnomocnik Graniczny RP płk SG Adam Jopek poinformował czeskich partnerów o tym, że związku z mającą się odbyć w grudniu 2018 roku w Katowicach 24 Sesją Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24 UNFCCC) w listopadzie i grudniu może nastąpić tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych. Płk SG Adam Jopek omówił również założenia TPKG w terytorialnym zasięgu działania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz zaprosił stronę czeską do współpracy w tym przedsięwzięciu.

do góry