Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 4 cudzoziemców przeterminowało swój pobyt - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

4 cudzoziemców przeterminowało swój pobyt

Mitas Łukasz
10.10.2018

9 października funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 4 cudzoziemców, którzy nie opuścili terytorium Polski po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.

Zatrzymania cudzoziemców dokonali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach. Wśród zatrzymanych było trzech obywateli Ukrainy i jeden obywatel Gruzji. W trakcie kontroli legalności pobytu, prowadzonej wobec obywateli Ukrainy, funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw obszaru Schengen o 32 dni. Natomiast obywatel Gruzji, który stawił się na katowickim lotnisku do odprawy granicznej na wyjazd z Polski, przeterminował swój pobyt na terytorium RP aż o 144 dni.

W związku z zaistniałą sytuacją Straż Graniczna wszczęła w stosunku do wszystkich cudzoziemców postępowania administracyjne. Trzy z nich zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

do góry