Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 14 cudzoziemców zobowiązano do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

14 cudzoziemców zobowiązano do powrotu

Maciej Nowak
13.09.2018

Od początku tygodnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 14 obywateli Ukrainy, którzy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Kontrole legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzone w Częstochowie, Gorzyczkach, Gotartowie, Bielsku – Białej, Katowicach i Żorach doprowadziły do zatrzymania dziesięciorga obywateli Ukrainy oraz Gruzina. Sześcioro z nich przeterminowało pobyt na terytorium państw Schengen, a następnych pięciu wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe niezgodnie z celem jaki deklarowali podczas ubiegania się o ich wydanie. Osoby te miały pracować w Polsce, lecz wybrały wyjazd za granicę w celach turystycznych lub zarobkowych.

W Tychach i Imielinie zatrzymani zostali dwaj obywatele Ukrainy, których dane widniały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP.

W wyniku zakończonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie powiatu opolskiego zatrzymano Ukraińca, który złamał przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Cudzoziemiec nie posiadał dokumentów pozwalających mu na legalną pracę na terytorium RP.

Wszyscy zatrzymani cudzoziemcy na mocy wydanych przez Straż Graniczną decyzji zostali zobligowani do opuszczenia Polski.

do góry