Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Mundurowi turyści w Beskidzie Żywieckim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Mundurowi turyści w Beskidzie Żywieckim

Maciej Nowak
14.06.2018

W dniach 17 - 23 czerwca w Zwardoniu odbędzie się 47. Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic - Beskid Żywiecki 2018.

Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic to cykliczne przedsięwzięcie o wieloletniej, godnej kultywowania tradycji, którego celami są między innymi uczczenie pamięci żołnierzy, funkcjonariuszy formacji granicznych i policjantów poległych w ochronie granic naszej Ojczyzny oraz integracja środowiska służb mundurowych Straży Granicznej, Policji, Wojska Polskiego i środowisk cywilnych w tym emerytów i rencistów formacji mundurowych. To także wspaniała impreza turystyczna o wymiarze ogólnopolskim, w której rokrocznie bierze udział około 300 osób, kształtująca i propagująca zasady bezpieczeństwa, doskonaląca umiejętności uprawiania górskiej turystyki pieszej i rowerowej.

Rajd honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w komitecie honorowym rajdu, prócz innych znamienitych osób, zasiadają Komendant Główny Straży Granicznej oraz Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Regulamin 47. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Szlakami Obrońców Granic

do góry