Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 8 cudzoziemców i poszukiwana Polka zatrzymani przez Straż Graniczną - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

8 cudzoziemców i poszukiwana Polka zatrzymani przez Straż Graniczną

Maciej Nowak
14.06.2018

W ciągu ostatnich dni funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 naruszających przepisy obywateli Ukrainy i poszukiwaną przez Policję Polkę.

Do zatrzymań cudzoziemców doszło w wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Gorzyczkach, Bieruniu i Opolu. Czworo z zatrzymanych obywateli Ukrainy przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen, a kolejny Ukrainiec nie posiadał dokumentów, które pozwalałyby mu na legalny pobyt w Polsce. Ostatni trzej cudzoziemcy wykorzystywali posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce, w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego (m.in. wyjazd za granicę do pracy).

W stosunku do obcokrajowców wszczęto postępowania administracyjne, które we wszystkich przypadkach zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

Polka, która została zatrzymana na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach, poszukiwana była przez Policję w celu odbycia kary pozbawienia wolności, w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Kobieta po wpłaceniu grzywny, jako kary zastępczej, została zwolniona.

do góry