Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Raciborscy gimnazjaliści z wizytą w ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Raciborscy gimnazjaliści z wizytą w ŚlOSG

Maciej Nowak
11.06.2018

W zeszłym tygodniu uczniowie drugich klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu odwiedzili Śląski Oddział Straży Granicznej.

Podczas wizyty młodzież zapoznana została z zadaniami Straży Granicznej, strukturą Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, jego zasięgiem terytorialnym oraz funkcjonowaniem. Młodym gościom, potencjalnym kandydatom do służby w Straży Granicznej, przedstawione zostały zasady rekrutacji oraz wymogi jakim powinni sprostać aby w przyszłości zasilić szeregi naszej formacji. Zaprezentowany został również sprzęt oraz pojazdy, którymi dysponują funkcjonariusze Straży Granicznej podczas codziennej służby.

Wizyta w Sali Tradycji była okazją do przybliżenia gościom historii formacji granicznych strzegących polskich granic. Wśród pokazanych obiektów komendy ŚlOSG nie zabrakło również krytej strzelnicy. Tu gimnazjaliści mieli możliwość sprawdzenia swych umiejętności na laserowym trenażerze oraz strzelając z broni pneumatycznej.

do góry