Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zrezygnował z pracy w Polsce i chciał polecieć do Portugalii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zrezygnował z pracy w Polsce i chciał polecieć do Portugalii

Walczak Katarzyna
08.06.2018

Na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymano obywatela Nepalu. Cudzoziemiec porzucił pracę w naszym kraju i zamierzał polecieć do Portugalii.

W trakcie kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że Nepalczyk przyjechał do Polski w celu podjęcia pracy. Posiadał on stosowne zezwolenie wydane przez Wojewodę Mazowieckiego i był zatrudniony przez firmę z Piaseczna.

Po skontaktowaniu się z przedstawicielem firmy okazało się, że cudzoziemiec nie poinformował pracodawcy o wyjeździe za granicę. Nie zgłosił też rezygnacji z pracy. W związku z zaistniałą sytuacją firma zrezygnowała z dalszego zatrudnienia obywatela Nepalu i rozwiązała z nim umowę.

Za naruszenie przepisów ustawy o cudzoziemcach Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach wszczął postępowanie administracyjne, które zakończyło się wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu.

 

do góry