Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 10 cudzoziemców zobowiązano do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

10 cudzoziemców zobowiązano do powrotu

Maciej Nowak
11.06.2018

W ubiegły weekend funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 10 obywateli Ukrainy, którzy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Cieszynie, Gorzyczkach, Żorach i Opolu zatrzymano dziewięcioro obywateli Ukrainy. Ośmioro z nich wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Cudzoziemcy nie stawili się u pracodawców wskazanych w oświadczeniach, natomiast podjęli pracę za granicą. Kolejny z zatrzymanych obywateli Ukrainy nie posiadał dokumentów pobytowych, które pozwalałyby mu legalnie przebywać w Polsce.

Zatrzymany w Tychach obywatel Ukrainy okazał się być osobą, której dane widniały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP.

W stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Osoby te otrzymały również czasowe zakazy wjazdu na terytorium Polski.

do góry