Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Obywatele Ukrainy pracowali na budowie bez wymaganych zezwoleń - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatele Ukrainy pracowali na budowie bez wymaganych zezwoleń

Walczak Katarzyna
06.06.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali pięciu obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie pracowali na budowie w Katowicach.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło 1 i 5 czerwca w Katowicach w trakcie prowadzonych kontroli legalności zatrudnienia. Funkcjonariusze Straży Granicznej wszczęli kontrole w miejscach, gdzie obywatele Ukrainy wykonywali prace budowlane. Okazało się, że podjęli się oni tego zajęcia, ale nie posiadali wymaganych zezwoleń na pracę ani oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

W związku z tym, że wszyscy cudzoziemcy nielegalnie wykonywali pracę wydane zostały im decyzje zobowiązujące do powrotu oraz orzeczono wobec nich roczny zakaz wjazdu na terytorium Polski i innych państw Schengen.

Za nielegalne powierzenie pracy odpowiedzą również pracodawcy, którym grozi grzywna nawet do 30 tysięcy złotych.

do góry