Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zakup mobilnego zestawu patrolowo - ratowniczego do ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych” dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ -

Nawigacja

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zakup mobilnego zestawu patrolowo - ratowniczego do ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych” dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Izabela Gwiazdowicz
11.02.2020

Celem zadania jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych, poprzez umożliwienie prowadzenia akcji ratowniczych oraz prognozowania, zapobiegania, ograniczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Zakupiony sprzęt będzie służył funkcjonariuszom Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej realizującym zadania porządkowo-ochronne i zabezpieczające oraz ratownicze głównie na terenach przygranicznych województw śląskiego, które ze względu na swoje położenie geograficzne są terenami niezwykle trudnymi w swej dostępności. Straż Graniczna podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem niszczenia środowiska naturalnego w tym także zanieczyszczaniu wód granicznych; działając m.in. na terenach parków krajobrazowych: Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego oraz Żywieckiego. W ramach tych działań funkcjonariusze  uczestniczą m.in. w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i akcjach ratunkowo poszukiwawczych.

W ramach powyższego projektu  zakupiono Mobilny zestaw patrolowo-ratowniczy składający się z: samochodu osobowo-terenowego pick-up wyposażonego w sprzęt ratowniczy m.in. w radiostację stacjonarną i wyciągarkę, dwóch quadów z napędem 4x4 wyposażonych w sprzęt ratowniczy, w tym wyciągarki, torby ratownicze R1 oraz przyczepa z homologacją do przewozu quadów.

 

Projekt realizowany w ramach programu priorytowego nr 5.4.2 „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków.

Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń.

 

Wartość zadania:      305 784,99 zł.

Wysokość wsparcia: 150 000,00 zł.

 

do góry