Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 48-letnia Polka zatrzymana za kierowanie grupą przestępczą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

48-letnia Polka zatrzymana za kierowanie grupą przestępczą

Zespół Prasowy Komendanta ŚlOSG

Funkcjonariusze Straży Granicznej i CBŚP zatrzymali Polkę podejrzaną o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą

  • Zdjęcie poglądowe kajdanki leżą na napisie Straż Graniczna Zdjęcie poglądowe kajdanki leżą na napisie Straż Graniczna
    Zdjęcie poglądowe kajdanki leżą na napisie Straż Graniczna

Wspólne działania funkcjonariuszy Śląskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziły do zatrzymania 48 - letniej Polki podejrzanej o kierowanie międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą trudniącą się przerzutem cudzoziemców przez wschodnią granicę do Polski i innych państw europejskich.

Do zatrzymania mieszkanki województwa śląskiego doszło w ubiegłym tygodniu przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, Placówki SG w Radomiu oraz policjantów z Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji. To dzięki ich współpracy, mającej na celu rozpracowanie działalności zorganizowanej grupy przestępczej - doszło najpierw do zatrzymania w czerwcu br. pięciu jej członków tj. 2 obywateli Pakistanu, 2 obywateli  Indii oraz 1 obywatela Tadżykistanu, co pozwoliło następnie dotrzeć do organizatorki i kierującej całym procederem - 48 - letniej obywatelki Polski.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie gangu mogli działać od kilku lat, głównie na terenie Polski, ale także innych krajów europejskich. Wszystko wskazuje na to, że nielegalni migranci z krajów azjatyckich i afrykańskich byli przemycani przez wschodnią granicę tj. z Białorusi przez Litwę, a następnie do Polski, która była krajem docelowym lub tranzytowym do innych krajów europejskich.

Z dotychczas zebranego materiału dowodowego wynika, że zainteresowany cudzoziemiec za przemyt do Polski musiał zapłacić średnio około 5 tys. euro, stawka wzrastała dwukrotnie jeśli krajem docelowym miała być np. Wielka Brytania.

Samo zatrzymanie kobiety jak również zabezpieczone dowody w sprawie i zeznania członków grupy pozwoliły Prokuraturze Rejonowej w Garwolinie na przedstawienie podejrzanej zarzutów kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, działającą na terytorium RP, która miała na celu organizowanie innym osobom wbrew przepisom przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o czyn z art. 258 §3 kk. w zb. z art. 264 §3 kk. w zw. z art. 65 §1 kk. 

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Garwolinie, nadzorującego śledztwo w przedmiotowej sprawie, Sąd Rejonowy w Garwolinie zastosował wobec w/w środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Tym samym uznano, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnił popełnienie przez podejrzaną zarzucanych jej czynów.

Czterech członków grupy przestępczej zatrzymanych w czerwcu br. pozostaje tymczasowo aresztowanych, z kolei wobec piątego z nich zastosowany został dozór Policji.

do góry