Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Pracowity tydzień funkcjonariuszy z PSG w Katowicach-Pyrzowicach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowity tydzień funkcjonariuszy z PSG w Katowicach-Pyrzowicach

Zespół Prasowy Komendanta ŚlOSG
14.09.2023

7 osób poszukiwanych listami gończymi, 6 osobom nie zezwolono na wyjazd z terytorium RP, 5 odmów wjazdu na terytorium RP, 2 cudzoziemców posługujących się podrobionymi dokumentami to bilans zatrzymań i ujawnień dokonanych przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w minionym tygodniu.

Pomimo zakończonego okresu wakacyjnego nie zmalała liczba osób podróżujących drogą lotniczą. W ciągu ostatniego tygodnia w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice Airport im. Wojciecha Korfantego miały miejsce liczne zdarzenia, w wyniku których funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podejmowali szereg czynności służbowych, zarówno wobec obywateli Polski, jak i obywateli innych państw.

W ramach czynności służbowych związanych z kontrolą ruchu granicznego zatrzymano 7 osób, które były poszukiwane na podstawie listów gończych. 6 naszych rodaków nie opuściło terytorium naszego kraju, (na jednego mężczyznę prokuratura nałożyła zakaz opuszczania kraju, natomiast dokumenty kolejnych 5 Polaków widniały w rejestrze dowodów osobistych (RDO) jako dokumenty unieważnione lub zastrzeżone w związku z ich utratą). Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach odmówili wjazdu do Polski 5 cudzoziemcom. Obcokrajowcy figurowali w Systemie Informacyjnym Schengen Recast jako osoby, którym należy odmówić wjazdu lub pobytu w Strefie Państw Schengen lub wykorzystały dopuszczalny czas pobytu w ruchu bezwizowym. Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali również 2 Syryjczyków, którzy próbowali przekroczyć granicę RP posługując się podrobionymi na wzór oryginału dokumentami.

do góry