Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejni cudzoziemcy trafili do ośrodka dla cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni cudzoziemcy trafili do ośrodka dla cudzoziemców

Zespół Prasowy Komendanta ŚlOSG
05.05.2023

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali 8 obcokrajowców, którzy usiłowali wjechać do Polski posługując się cudzymi lub fałszywymi dokumentami.

W środę (3 maja) funkcjonariusze Straży Granicznej z PSG w Katowicach-Pyrzowicach przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec 8 pasażerów przylatujących z Aten (Grecja). 2 kobiety i 6 mężczyzn w trakcie kontroli posłużyło się dowodami osobistymi. Okazało się, że 5 rumuńskich dokumentów zostało podrobionych na wzór oryginalnych, natomiast pozostałe (polski, belgijski i bułgarski) są oryginalne, jednak obcokrajowcy posłużyli się nimi na tzw. podobieństwo. Ponadto ustalono, że 4 dokumenty figurowały w bazie SIS Recast i Interpol jako dokumenty utracone i podlegające zatrzymaniu.

W toku czynności służbowych ustalono, że cudzoziemcy to obywatele Syrii. Z uwagi na fakt, że przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadając do tego tytułu prawnego, zostali ukarani mandatami na łączną kwotę 3700 zł. Ponadto wszyscy zostali zatrzymani.

5 Syryjczyków usłyszało zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się jako autentycznym podrobionym na wzór oryginału dokumentem. Kolejnym 3 osobom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu polegającego na posłużeniu się dokumentem stwierdzającym tożsamość innych osób.

Obcokrajowcy zostali przesłuchani, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia i poddali się dobrowolnie karze od 3 do 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach od początku roku zatrzymali 65 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę (drogą lotniczą), posługując się fałszywymi dokumentami lub na tzw. podobieństwo.

do góry