Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Dwaj funkcjonariusze ŚlOSG otrzymali odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dwaj funkcjonariusze ŚlOSG otrzymali odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Szymon Mościcki
24.11.2022

23 listopada mjr SG Piotr Jarosiewicz oraz st. chor. szt. SG Grzegorz Grucel otrzymali z rąk Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu pani Gizeli Kowol odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

W trakcie uroczystości, która odbyła się w raciborskiej siedzibie RCKiK, uhonorowanych zostało trzydzieści osób, które stoją zawsze w gotowości by podzielić bezcennym darem życia jaki jest krew. Wśród odznaczonych byli dwaj funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej: mjr SG Piotr Jarosiewicz oraz st. chor. szt. SG Grzegorz Grucel, którym towarzyszył ppłk SG Jacek Jacków Wiceprezes Klubu HDK PCK „Pograniczna Grupa Krwi” przy Śląskim Oddziale Straży Granicznej.

Odznaka jest nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Pierwszy z odznaczonych funkcjonariuszy może się pochwalić blisko trzydziestoma oddanymi litrami krwi, drugi zaś podzielił się już ponad dwudziestoma dwoma litrami tego drogocennego płynu.

W ramach odbywającej się w dniach 24 października - 23 grudnia akcji pod nazwą: „Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”, którą honorowym patronatem objął gen. dyw. SG Tomasz Praga - Komendant Główny Straży Granicznej, na terenie komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 12 grudnia zorganizowana zostanie akcja poboru krwi, zainicjowana przez klub HDK PCK „Pograniczna Grupa Krwi”. Zbiórka będzie obsługiwana przez personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w akcji. Pamiętajmy, że oddając krew, pomagamy potrzebującym.

do góry