Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Szymon Mościcki
24.11.2022

22 listopada br., w Muzeum Powstania Warszawskiego, podczas uroczystej zbiórki z okazji Narodowego Święta Niepodległości, gen. bryg. SG Adam Jopek postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Odznaczenie wręczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży w asyście Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi.

Wyróżnienie zostało przyznane na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w którym podkreślono zaangażowanie w działalność społeczną, w tym zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami podejmującymi aktywność na rzecz poprawy bezpieczeństwa Naszego Regionu oraz promowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań. Doceniona została również otwartość Komendanta Śląskiego Oddziału SG na wszelkie inicjatywy o charakterze patriotycznym i działania ukierunkowane na profilaktykę oraz wprowadzenie innowacji edukacyjnej dla młodzieży szkół średnich w ramach klas mundurowych o profilu „Straż Graniczna z elementami prawa”, m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach.

do góry