Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Jak co roku pamiętamy o tych, którzy odeszli - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Jak co roku pamiętamy o tych, którzy odeszli

Szymon Mościcki
04.11.2022

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odwiedzili miejsca pamięci oraz mogiły tych, którzy służyli ojczyźnie i bronili jej granic.

W ciągu ostatniego tygodnia przedstawiciele nieetatowego zespołu do spraw związanych z historią formacji granicznych II RP (działającego przy Śląskim Oddziale SG) wraz z Dziekanem Ewangelickim Straży Granicznej oraz kapelanem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odwiedzili miejsca pamięci i groby poległych żołnierzy. Funkcjonariusze tradycyjnie już zapalili znicze i oddali hołd tym, którzy bohatersko walczyli o ziemie polskie oraz zapisali się na kartach historii, dotyczącej kształtowania granic Rzeczypospolitej Polskiej.

W Katowicach zapalono znicze w krypcie Archikatedry Chrystusa Króla, na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza i Francuskiej na mogiłach osób zasłużonych, policjantów i więźniów obozów koncentracyjnych. Znicze zapalono również na grobie Nieznanego Policjanta Polskiego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz przy tablicy pamiątkowej strażaków PSP oraz druhów OSP przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

W Skoczowie na cmentarzu ewangelickim i katolickim zapalono znicze przy pomnikach żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Skoczowem w wojnie czesko-polskiej w 1919 roku.

W Cieszynie na cmentarzu komunalnym zapalono znicze na grobie ostatniego Komendanta Beskidzkiego OSG w Cieszynie płk. SG Mirosława Orawca oraz ostatniego Komendanta Łużyckiego Oddziału SG płk. SG Grzegorza Budnego.

Znicze zapalono również po czeskiej stronie na Zaolziu, w Olbrachcicach, Suchej Górnej i w Stonawie (w historycznych miejscach pamięci oraz na mogiłach, tych którzy służyli ojczyźnie i bronili jej granic).

W Kończycach Małych zapalono znicz przy Krzyżu z tablicą upamiętniającą mjr. Cezarego Hallera poległego 26 stycznia 1919 roku w czasie walk o przyłączenie Śląska Cieszyńskiego do Polski.

Na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach zapalono znicze na wspólnym grobie siedmiu nieznanych żołnierzy poległych w wojnie polsko-czeskiej o Śląsk Cieszyński w dniu 26 stycznia 1919 roku oraz przy pomniku 6 nieznanych obrońców Śląska cieszyńskiego poległych w Zebrzydowicach w 1919 roku.

Zapalono symboliczne znicze i oddano hołd żołnierzom KOP na cmentarzu w Suchej Beskidzkiej na grobie ppłk. Tadeusza Semika dowódcy obrony Węgierskiej Górki we wrześniu 1939 r. i na cmentarzu w Makowie Podhalańskim na grobie Jana Zawitowskiego - żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1929-1939.

W Praszce na cmentarzu komunalnym zapalono znicze przy pomnikach: Obrońców Granic Rzeczypospolitej, którzy polegli w walce z Niemcami w dniu 1 września 1939 roku.

Na terenie Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu pod tablicą upamiętniającą 30. rocznicę powołania Straży Granicznej, w hołdzie poległym w obronie Ojczyzny żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszom Straży Granicznej II RP zapalono symboliczny znicz.

Odwiedzono również grób Mariana SKIBIŃSKIEGO nadkomisarza Straży Granicznej II RP, jednej z ofiar zbrodni katyńskiej, który pośmiertnie otrzymał awans na stopień podpułkownika.

Zapalono również znicz pod pomnikiem znajdującym się na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, upamiętniającym funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych w 1940 roku w Katyniu.

do góry