Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Obywatel Maroka bez ważnego tytułu pobytowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatel Maroka bez ważnego tytułu pobytowego

Mitas Łukasz
07.11.2022

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili cudzoziemca, który naruszył obowiązujące w Polsce przepisy.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej w trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemców ujawnili w miejscowości Ruda Śląska mężczyznę, który nie posiadał dokumentów uprawniających do wjazdu oraz pobytu na terytorium RP. W związku z powyższym został on zatrzymany. Mundurowi, w trakcie czynności służbowych prowadzonych w obecności tłumacza języka arabskiego ustalili, że cudzoziemiec to obywatel Maroka. Do Polski wjechał nielegalnie, przekraczając granicę państwową wbrew przepisom przy użyciu podstępu ukrywając się w naczepie samochodu ciężarowego. Do tira wszedł na terytorium Węgier, a celem jego podróży była Francja.

Cudzoziemcowi przedstawiono zarzut przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przy użyciu podstępu, polegającego na ukryciu się w naczepie samochodu ciężarowego. Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył wyjaśnienia i poddał się dobrowolnie karze uzgodnionej z prokuratorem. Komendant PSG w Rudzie Śląskiej wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Mężczyzna na podstawie decyzji sądu został umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku.

do góry